2103633986 Ακαδημίας 57, 2ος Όροφος - Γραφείο 207-208, Αθήνα christinakarazisi@gmail.com
hero image
 
 
 
Συστάσεις ΙΚΕ & ΑΕ 
Χριστίνα Καραζήση Συμβολαιογράφος Αθηνών


Η Συμβολαιογράφος Αθηνών, Χριστίνα Καραζήση, αναλαμβάνει με επαγγελματισμό και εμπειρία τη σύσταση εταιρειών Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (ΙΚΕ) και Ανώνυμων Εταιρειών (ΑΕ), προσφέροντας εξειδικευμένες νομικές υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τις προτιμήσεις των πελατών της.

Η σύσταση εταιρειών απαιτεί προσεκτικό σχεδιασμό και εκτέλεση, καθώς και την τήρηση της νομοθεσίας και των κανονισμών που διέπουν τη λειτουργία των εταιρειών. Η Χριστίνα Καραζήση αναλαμβάνει την εκπόνηση των απαραίτητων νομικών εγγράφων και τη διεκπεραίωση των διοικητικών διαδικασιών που απαιτούνται για τη σύσταση μιας εταιρείας, εξασφαλίζοντας ότι η διαδικασία θα είναι ολοκληρωμένη και ορθή.

Οι Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες (ΙΚΕ) αποτελούν μια ευέλικτη και δημοφιλή μορφή εταιρείας στην Ελλάδα, ενώ οι Ανώνυμες Εταιρείες (ΑΕ) είναι κατάλληλες για μεγαλύτερα επιχειρηματικά σχέδια και δραστηριότητες. Η Χριστίνα Καραζήση επικεντρώνεται στην ανάλυση των ειδικών αναγκών και των στόχων των πελατών της, προτείνοντας την κατάλληλη νομική δομή εταιρείας και παρέχοντας την απαραίτητη συμβουλευτική για τη λήψη των κατάλληλων αποφάσεων.

Με τη συνεχή ενημέρωση για τις νομοθετικές αλλαγές και τις βέλτιστες πρακτικές στον τομέα, η Χριστίνα Καραζήση εξασφαλίζει ότι οι εταιρείες που συστήνονται θα λειτουργούν σύμφωνα με το νόμο και θα προστατεύουν τα συμφέροντα των μετόχων και των συνιδρυτών τους. Με τη συνεχή υποστήριξη και συμβουλευτική της Χριστίνας Καραζήση, οι επιχειρήσεις μπορούν να ξεκινήσουν τη δραστηριότητά τους με ασφάλεια και επιτυχία.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ