2103633986 Ακαδημίας 57, 2ος Όροφος - Γραφείο 207-208, Αθήνα christinakarazisi@gmail.com

Χριστίνα Καραζήση Συμβολαιογράφος Αθηνών
Μεταβιβάσεις Ακινήτων - Σύμφωνα συμβίωσης - Συναινετικά Διαζύγια - Κληρονομιές
- Διαθήκες - Εργολαβικά Προσύμφωνα - Συστάσεις Οροφοκτησίας - Συστάσεις ΙΚΕ, ΑΕ - Αθήνα


Η Συμβολαιογράφος Αθηνών Χριστίνα Καραζήση, απόφοιτος της Νομικής Σχολής Θράκης και επιτυχούσα στον διαγωνισμό των συμβολαιογράφων, εδρεύει στο κέντρο της Αθήνας, συγκεκριμένα στο Μέγαρο γραφείων, εντός της στοάς της Όπερας, δίπλα στην παλιά Λυρική Σκηνή και ακριβώς απέναντι από το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών. Η δραστηριότητά της επεκτείνεται σε όλη την ελληνική επικράτεια.

Το γραφείο της παρέχει ολοκληρωμένες νομικές υπηρεσίες σχετικά με ακίνητα στην Αθήνα και όλη την Ελλάδα, καθώς και υπηρεσίες οικογενειακού δικαίου, όπως συμφωνίες συμβίωσης, διαγωνισμός διαζυγίου και αναγνώριση τέκνων. Επιπλέον, η εξειδίκευσή της περιλαμβάνει τη διαχείριση μεταβιβάσεων ακινήτων, κληρονομικών υποθέσεων και εργολαβικών συμφωνιών.

Το γραφείο διαθέτει εξειδικευμένους συνεργάτες, όπως δικηγόρους, λογιστές και πολιτικούς μηχανικούς, προκειμένου να καλύψει κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την επίλυση κάθε υπόθεσης.

 

Μεταβιβάσεις Ακινήτων

Μεταβιβάσεις Ακινήτων

Οι Μεταβιβάσεις ακινήτων που παρέχει η Συμβολαιογράφος Αθηνών Χριστίνα Καραζήση αποτελεί έναν σημαντικό και εξειδικευμένο τομέα της νομικής δραστηριότητάς της.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Σύμφωνα Συμβίωσης

Σύμφωνα Συμβίωσης

Το σύμφωνο συμβίωσης αποτελεί ένα νομικό έγγραφο που καταγράφει τις συμφωνίες και τις ρυθμίσεις μεταξύ δύο ή περισσότερων ατόμων που ζουν μαζί, αλλά δεν είναι νόμιμα παντρεμένοι.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Συναινετικά Διαζύγια

Συναινετικά Διαζύγια

Τα συναινετικά διαζύγια αποτελούν μια σημαντική νομική διαδικασία που αναλαμβάνει να διεκπεραιώσει η Συμβολαιογράφος Αθηνών, Χριστίνα Καραζήση.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Κληρονομιές & Διαθήκες

Κληρονομιές & Διαθήκες

Η Χριστίνα Καραζήση, ως έμπειρη συμβολαιογράφος, αναλαμβάνει τη διαχείριση κληρονομιών και τη σύνταξη διαθηκών με επαγγελματισμό, ακρίβεια και σεβασμό προς τις ειδικές ανάγκες και επιθυμίες των πελατών της.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Εργολαβικά Προσύμφωνα και Συστάσεις Οροφοκτησίας

Εργολαβικά Προσύμφωνα και Συστάσεις Οροφοκτησίας

Τα εργολαβικά προσύμφωνα και οι συστάσεις οροφοκτησίας αποτελούν σημαντικές νομικές διαδικασίες που αναλαμβάνει να διεκπεραιώσει η Συμβολαιογράφος Αθηνών, Χριστίνα Καραζήση, με επαγγελματισμό και ακρίβεια.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Συστάσεις ΙΚΕ & ΑΕ

Συστάσεις ΙΚΕ & ΑΕ

Η σύσταση εταιρειών απαιτεί προσεκτικό σχεδιασμό και εκτέλεση, καθώς και την τήρηση της νομοθεσίας και των κανονισμών που διέπουν τη λειτουργία των εταιρειών

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ