2103633986 Ακαδημίας 57, 2ος Όροφος - Γραφείο 207-208, Αθήνα christinakarazisi@gmail.com
hero image
 
 
 
Σύμφωνα Συμβίωσης
Χριστίνα Καραζήση Συμβολαιογράφος Αθηνών


Τα Σύμφωνα συμβίωσης αποτελούν μια σημαντική νομική υπηρεσία που αντιμετωπίζει θέματα σχετικά με τις σχέσεις συμβίωσης μεταξύ ατόμων, είτε πρόκειται για ζευγάρια ή ατομικά πρόσωπα που επιθυμούν να καθορίσουν τα νομικά τους δικαιώματα και υποχρεώσεις ως συμβιώνοντες.

Το σύμφωνο συμβίωσης αποτελεί ένα νομικό έγγραφο που καταγράφει τις συμφωνίες και τις ρυθμίσεις μεταξύ δύο ή περισσότερων ατόμων που ζουν μαζί, αλλά δεν είναι νόμιμα παντρεμένοι. Η Χριστίνα Καραζήση, ως έμπειρη συμβολαιογράφος, προσφέρει την εκπόνηση και σύνταξη του συμφώνου συμβίωσης, λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές ανάγκες και προτιμήσεις των ενδιαφερομένων μερών.

Το σύμφωνο συμβίωσης μπορεί να περιλαμβάνει θέματα όπως οικονομικές ρυθμίσεις, κοινοικονομικές υποχρεώσεις, δικαιώματα και υποχρεώσεις αναφορικά με την κοινή ιδιοκτησία, καθώς και τη φροντίδα και την ευημερία των ενδιαφερομένων μερών. Η Χριστίνα Καραζήση διασφαλίζει ότι το σύμφωνο συμβίωσης θα είναι σύμφωνο με τις ισχύουσες νομικές διατάξεις και θα προστατεύει τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των μερών που συμβιώνουν.

 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Με την εμπειρία της και την εξειδίκευσή της στον τομέα, η Χριστίνα Καραζήση προσφέρει εξατομικευμένες νομικές λύσεις και υπηρεσίες
που ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τις προτιμήσεις των πελατών της, εξασφαλίζοντας τη διεκπεραίωση του συμφώνου συμβίωσης με επαγγελματισμό, αξιοπιστία και ακρίβεια.