2103633986 Ακαδημίας 57, 2ος Όροφος - Γραφείο 207-208, Αθήνα christinakarazisi@gmail.com
hero image
 
 
 
Συναινετικά Διαζύγια
Χριστίνα Καραζήση Συμβολαιογράφος Αθηνών


Τα συναινετικά διαζύγια αποτελούν μια σημαντική νομική διαδικασία που αναλαμβάνει να διεκπεραιώσει η Συμβολαιογράφος Αθηνών, Χριστίνα Καραζήση. Το συναινετικό διαζύγιο αποτελεί μια εναλλακτική διαδικασία στην κλασική δικαστική διαδικασία διαζυγίου και απαιτεί τη σύμφωνη γνώμη και συμφωνία των συζύγων όσον αφορά στις ρυθμίσεις περί περιουσίας, παιδιών και άλλων ζητημάτων που αφορούν στο διαζύγιο τους.

Η Χριστίνα Καραζήση, ως έμπειρη συμβολαιογράφος, αναλαμβάνει να εκπονήσει και να συντάξει τη συμφωνία διαζυγίου μεταξύ των συζύγων, λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές ανάγκες και τις προτιμήσεις τους. Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει την καθορισμό των όρων και των ρυθμίσεων περί περιουσίας, κηδεμονίας και φροντίδας των παιδιών, καθώς και άλλων σημαντικών θεμάτων που αφορούν στο διαζύγιο τους.

Με την επαγγελματική και δεοντολογική προσέγγιση που τη διακρίνει, η Χριστίνα Καραζήση διασφαλίζει ότι η συμφωνία διαζυγίου θα είναι νόμιμη, ορθή και επαρκής για την προστασία των συμφερόντων και των δικαιωμάτων των ενδιαφερομένων μερών. Μέσω της εκτενούς εμπειρίας της στον τομέα των συναινετικών διαζυγίων, η Χριστίνα Καραζήση εξασφαλίζει μια ομαλή και αποτελεσματική διαδικασία διαζυγίου, προσφέροντας στους πελάτες της εξατομικευμένες και επαγγελματικές νομικές υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τις προτιμήσεις τους.

 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ